DET NATURALISTISKE VERDENSBILLEDE

DET NATURALISTISKE VERDENSBILLEDE


det naturalistiske livssyn er kort fortalt den opfattelse at det eneste, der eksisterer er masse (stof) og energi. At en af disse dele har eksisteret i al evighed, og at det, der så har eksisteret i al evighed for 13,8 milliarder år siden pludselig begyndte at udvide sig og nu er blevet til hele det kendte univers inklusive biologisk liv, som vi kender det, du kan se Gyldendals leksikons definition af naturalisme ved at klikke  her. Jeg linker til Stephen Meyers foredrag om det et andet sted på hjemmesiden her, men her kan du gå direkte til hans forklaring: (klik her).


Kommentar til tryksag

Hvis du er gået ind på hjemmesiden her på grund af at du har modtaget min lille folder i din postkasse, så ved du at jeg i den skriver at det er lykkedes politikerne at påføre stort set hele befolkningen det naturalistiske verdensbillede. Jeg vil dog her sige at politikerne ikke skal have al ”æren” , for det ville ikke have lykkedes dem hvis der ikke var et marked for ”produktet”. Det jeg mener er at folk generelt gladeligt har ladet sig påvirke til den tankegang, for det naturlige menneske elsker tanken om at mennesket er det foreløbigt højeste stade i evolutionsprocessen, og at vi derfor er en slags guder, som ikke skal stå til ansvar over for nogen eller noget.