HVAD ER LIV

hvad er liv?

Bibelen hævder at et menneske er ”tredimensionalt” derved at det ikke bare består af sjæl ( personlighed) og legeme, nej det består af ånd, sjæl og legeme.  I skabelsesberetningen i 1. Mosebog siges der dette: Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

Det er en lidt speciel oplevelse at sidde ved et menneskes dødsleje og opleve det at det ene øjeblik fører man en samtale med personen, og det næste øjeblik er der ingen respons, og man kan tydeligt se at livet har forladt den person man lige talte med. Hvis et menneskealene består af et stort antal atomer, som via en evolutionsproces har samlet sig i et hav af meget specifikke molekyler, der igen har samlet sig i milliarder af yderst komplekse celler (hvilket er evolutionisternes forklaring), hvad er det så der gør forskellen mellem liv og død?

Det jeg mener er at det legeme, der lige for et øjeblik siden (før døden indtraf) var i stand til at føre en intelligent samtale, jo stadig består af de samme molekyler arrangeret på samme måde, så hvad er det, der er anderledes, og hvorfor fungerer den samling celler, der ligger der på sengen, som en død ”dynge” celler ikke længere? Jo Bibelen forklarer det sådan at vedkommendes ånd har forladt ham/hende, men jeg mangler endnu at høre en troværdig  forklaring fra evolutionisterne.